Студентам

Стипендія

Студентська рада

Інклюзивна освіта

Відеотека

Студентам

Стипендія

Рейтингові списки за 1 семестр 2023-2024 навчального року

Студентська рада

Складова частина виховної роботи у Харківському соціально-економічному фаховому коледжі є студентське самоврядування, як одна з важливих форм залучення студентів до громадської діяльності, розвитку їх індивідуальних здібностей і талантів, забезпечення умов для самореалізації особистості.

Студентське самоврядування - це форма управління, за якої студенти на рівні академічної групи, спеціальності, гуртожитку та навчального закладу в цілому, мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління, відстоювати права та інтереси студентів, сприяти гармонійному розвитку особистості та формуванню навичок майбутнього керівника, організатора.

Самоврядування сприяє вихованню в студентів почуття причетності та відповідальності за те, що відбувається навколо них, показує реальний шлях змін на краще, допомагає виявляти і виховувати лідерів, дає їм перші навички управлінської діяльності. Таким чином, система виховної роботи у формі студентського самоврядування сприяє досягненню мети – вихованню й розвитку студентів через особистісно-орієнтований підхід.

Студентське самоврядування в коледжі функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав, формування організаційних навичок, уміння співвідносити власні інтереси з бажаннями інших студентів, виховує прагнення працювати в колективі та сприяє гармонійному розвитку особистості.

У коледжі створена модель системи самоврядування, суть якої полягає у включенні студентських лідерів у динамічну систему, у якій практично виробляються і закріпляються навички організатора, керівника. Дублюючи основні функції дирекції, у її учасників формуються вміння планувати, обирати головні напрямки в роботі, чітко налагодити контроль і перевірку виконаної роботи, правильно розподіляти обов’язки і забезпечити координацію дій.

Студентське самоврядування є лідером студентського колективу і об’єднує навколо себе творчі неординарні особистості, виступає ініціатором всіх цікавих корисних справ та виховних заходів.

У даному випадку організація студентським самоврядуванням цікавих дозвіллєвих заходів, виступає однією з головних умов реалізації завдання щодо підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, дає можливість кожному студенту взяти участь в управлінні коледжем, розвивати ініціативу та самостійність.

У коледжі становлення студентського самоврядування проходить на демократичній основі. Форма діяльності та функціональні обов’язки її лідерів визначаються “Положенням про Раду студентського самоврядування в коледжі”.

Структура студентського самоврядування коледжу передбачає кропітку щоденну роботу. Беручи участь у вирішенні різних проблемних ситуацій, учасники студентського самоврядування розвивають практичні навички управління громадськими справами, засвоюють систему знань і навичок для виконання організаторських та дозвіллєвих функцій майбутніх фахівців.

Самоврядування дає можливість студентам коледжу систематично сприймати й аналізувати результати власних і чужих вчинків, що допомагає усвідомлювати та дотримуватись морально-етичних норм поведінки. Так, на засіданнях студентської ради розглядаються питання негативної поведінки студентів коледжу, заслуховуються невстигаючі студенти та порушники правил внутрішнього розпорядку. Студентська рада ініціює впровадження здорового способу життя через низку заходів превентивного характеру.

Розгорнута система студентського самоврядування дає можливість розвивати у студентів такі якості, як впевненість, відповідальність, толерантність, ініціативність, здатність висловлювати власні думки та вміння приймати рішення. Але ці якості, як і лідерський талант, рідко кому даються від природи, потрібно вчитися бути лідером.

Інклюзивна освіта

Відомості щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Особливістю інформаційного та матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у Харківському соціально-економічному фаховому коледжі, окрім загальних ліцензійних вимог до провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти, є відповідність кількісних та якісних показників матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності вимогам та нормам, які існують у системі інклюзивної освіти для осіб з особливими потребами, що навчаються у коледжі (особи з порушеннями опорно-рухового апарату, неврологічними захворюваннями (ДЦП), ураженнями зору, інші).

У коледжі станом на 01.01.2022 р. навчається 62 особи з інвалідністю, з них: 54 студенти навчаються за денною формою, 8 – за заочною формою навчання. 15 осіб мають статус «діти-сироти» або «діти, позбавлені батьківського піклування»; 2 особи з багатодітних сімей; 2 студента мають статус особи, яка постраждала від ЧАЕС; 10 – внутрішньо переміщені особи, вихідці з Донецької та Луганської областей. На даний час, внаслідок бойових дій на території України та області їх кількість уточнюється.

Розглядаючи доступність як один з головних чинників забезпечення права на освіту для осіб з інвалідністю, у Харківському соціально-економічному фаховому коледжі за допомогою засобів безбар'єрного архітектурного середовища (пандуси, пандусні з'їзди, маркування сходин та території, звукові сигнали, технічні засоби пересування тощо) забезпечуються рівні можливості для студентів усіх категорій.

Для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату передбачені і є у наявності компенсаторні засоби (візки інвалідні, ходунки опорні, електромобіль інвалідний). Вхід до навчального, адміністративного та інших приміщень мають пандусні з'їзди. Для студентів, що пересуваються виключно в інвалідних візках, на першому поверсі оснащені 2 кімнати для проживання 6 осіб (38,1м2) зі спеціально пристосованими меблями, туалетними кімнатами, душовими, спеціальним санітарно-технічним обладнанням, пандусними з'їздами. У внутрішньому дворі коледжу знаходиться спортивний майданчик зі штучним покриттям та 9 тренажерами. Тренажерами обладнані також спортивна зала та тренажерний зал у гуртожитку.

Для осіб з порушенням зору 4 комп'ютерних робочих місця оснащені  звуковим супроводом. Для безпеки пересування осіб з даними порушеннями, у приміщеннях загального користування та на сходах використовуються контрастні (кольорові) направляючі та попереджувальні лінії.

Обслуговування диспансерної групи здійснюють штатні лікар-невролог та 4 медичні сестри. Медичний пункт займає площу 279,9 м2 і складається з двох кабінетів лікарів, маніпуляційного, фізіотерапевтичного, стоматологічного кабінетів, кабінету старшої медичної сестри, трьох ізоляторів по чотири ліжка кожний, їдальні, санітарного вузла. Медичний пункт працює щоденно, у вихідні та святкові дні чергові медичні сестри надають невідкладну медичну допомогу.

Враховуючи те, що у коледжі навчаються особи з інвалідністю та інші групи студентів, які потребують державної підтримки, згідно чинного законодавства,  у їдальні, площа обіднього залу якої складає 191 м2, організоване чотириразове харчування для 52 студентів коледжу денної форми навчання. Для даної категорії осіб на одне місце в обідній залі припадає 3,7 м2 площі.

Психологічна служба, яка працює у коледжі, забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти, сприяє адаптації в інклюзивному середовищі осіб з інвалідністю та осіб, що потребують психологічної підтримки. Психологічне забезпечення освітнього процесу у коледжі (консультації, включене спостереження, діагностика, індивідуальні бесіди, корекція поведінки студентів, що потребують особливої уваги), здійснює практичний психолог.

Студенти з інвалідністю приймали активну участь у тренінгах міжнародного соціального проекту «Шлях до порозуміння» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та при участі Генерального консула Федеративної Республіки Німеччина, які були організовані громадською організацією ГО ЦПР «Разом», німецькою організацією «Sudost Europa Kultur e.V.», керівництвом ХСЕФК та психологічною службою коледжу та проводились на базі Харківського державного соціально-економічного коледжу. Два студенти з інвалідністю в рамках цього проекту продовжили навчання в спеціальних «Службах примирення» з медіації у вирішенні конфліктів.

Соціально-педагогічний патронаж, який сприяє взаємодії коледжу, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптацію до умов соціального середовища, забезпечення умов для соціальних виплат, представництво осіб з інвалідністю у соціальних, правових, інших органах забезпечує соціальний педагог.

Велика увага у коледжі приділяється виховній роботі зі студентами, особливо зі студентами, що мають інвалідність. Вони - активні учасники усіх культурних та виховних заходів, що приурочені знаменним датам та святам. Серед студентів панують толерантні, дружні відносини, які дають змогу студентам з інвалідністю нарівні з усіма брати участь у всіх постановках, концертних номерах, проявити свої таланти.

Студенти Харківського соціально-економічного фахового коледжу  беруть участь у щорічному Регіональному форумі, присвяченому проблемам людей з інвалідністю «Птах надії», що проходить у ХНЕУ ім. С.Кузнеця.

Сучасна спортивна історія коледжу – це студенти, учасники і призери всеукраїнських та міжнародних змагань, призери Паралімпійських ігор, успіхи яких багато в чому залежать від якісної матеріально-технічної бази та умов для всебічного розвитку особистості, які існують у Харківському державному соціально-економічному коледжі.

Серед випускників ХСЕФК (у минулому – Харківський обліково-економічний технікум-інтернат ім. Ф.Г.Ананченка) - видатні спортсмени, чемпіони та призери Паралімпійських ігор, серед яких:

Ляшенко Людмила Олександрівна, українська лижниця, біатлоністка, майстер спорту міжнародного класу; срібна призерка зимових Паралімпійських ігор 2022р. у Пекіні, учасниця зимових Паралімпійських ігор 2014р. у Сочі, чемпіонка і тричі бронзова призерка зимових Паралімпійських ігор 2018р. у Пхьончхані,  Південна Корея; має вроджені вади розвитку верхніх і нижніх кінцівок;

Литовченко Марина Андріївна - українська настільна тенісистка, майстер спорту України міжнародного класу; золота призерка Літніх Паралімпійських ігор 2020 року у Токіо, бронзова призерка Літніх Паралімпійських ігор 2016 року, золото на чемпіонаті України 2016 року (Жовква) та 2018 року (Чернігів), чемпіонка Світу 2018 року; нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня;

Ходзинська Антоніна Володимирівна - українська тенісистка, майстер спорту України міжнародного класу; срібна призерка Літніх Паралімпійських ігор 2012 року.

У планах удосконалення матеріально-технічної бази коледжу для  забезпечення всебічного доступу до освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп студентів.

 

Відеотека

Коледжу вісімдесят років

День соціального працівника

День працівника освіти

Житя це рух, рух це спорт

Привітання з Новим роком

Привітання з Новим роком

Тарас Шевченко

Леся Українка

Мова

UP

ХСЕФК

© "Харківський соціально-економічний фаховий коледж", 2024,

Усі права захищені

Контакти

61064 м. Харків,

вулиця Полтавський шлях, будинок 133

телефон: 370-31-43, факс: 370-20-19

email: khoeti@ukr.net

Корисні посилання

Соц. мережі